วัดเล่งเนี่ยยี่ หรือวัดมังกรกมลาวาส นับเป็นหนึ่งในวัดจี […]