วันนี้ผมเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีจากยาทนให้กับคนดีของผม คน […]