เรื่องมันมีอยู่ว่าผมเป็นทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง โดยปกติ […]