ช่วงเย็นของวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมีกำลังมากมายเป็นที่สุด ไ […]